Chiều ngày 06/05/2016, Sở Công Thương TP.HCM đã chính thức khai mạc và đưa vào hoạt động Trung tâm trưng bày sản phẩm Công nghiệp hỗ trợ TP.HCM tại địa chỉ 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. HCM.

Bài đăng trên Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn Xuân 2014.

Bài đăng trên báo Người Lao Động Xuân 2014

Đó là tâm trạng phấn khởi chung của 24 cán bộ - công nhân viên (CB-CNV) vừa được ban lãnh đạo Tổng Công ty Liksin duyệt cho tham dự chuyến đi Du lịch xuyên Việt kéo dài 10 ngày – khởi hành vào ngày 17/5/2013.

Ngày 27/4/2013, Công ty Cổ phần Máy An Phát tiến hành Đại hội cổ đông thường niên để báo cáo kết quả  hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013.

TỜ KHAI Y TẾ / LIKSIN HEALTH DECLARATION

THƯ GỬI BẠN HÀNG/ LETTER TO CUSTOMERS