LIKSIN ĐẠT TOP 10 CHỈ SỐ SÁNG TẠO ĐỔI MỚI CHẤT LƯỢNG QII – 2017,
HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG QAS – 2017 VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆN QII - 2017

      Trải qua gần 1 năm kể từ ngày tiến hành khảo sát và đánh giá, sáng 24/6/2017, Lễ công bố và trao biểu trưng Chỉ số sáng tạo đổi mới chất lượng QII-2017 cho các doanh nghiệp áp dụng quy trình phù hợp với yêu cầu của Hệ thống bảo đảm chất lượng QAS-2017 và phát triển thương hiệu QII-2017 đã diễn ra tại Nhà hát Quân Đội - TP Hồ Chí Minh. Tham dự buổi lễ có đại diện của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại diện lãnh đạo của 103 doanh nghiệp được xét chọn.
      Với Chỉ số sáng tạo đổi mới chất lượng (Quality Innovation Index - QII) là mô hình hỗ trợ doanh nghiệp qua các hoạt động khảo sát, báo cáo đánh giá cải tiến liên tục, do Hội đồng Liên hiệp Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương phối hợp với Tổ chức Đánh giá và Chứng nhận quốc tế InterConformity (CHLB Đức), tổ chức Global GTA thực hiện theo chuẩn mực quốc tế định kỳ hàng năm.
      QII nhằm mục tiêu giúp các doanh nghiệp phát triển ý tưởng đổi mới sáng tạo cùng với các nhà cung cấp; chủ động tạo lợi thế cạnh tranh về sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu; khuyến khích doanh nghiệp bảo vệ thương hiệu, cạnh tranh bằng chất lượng theo chuẩn mực quốc tế; hoàn thiện chiến lược hoạt động trên cơ sở áp dụng mô hình, hệ thống quản lý tiên tiến và đẩy mạnh hơn nữa yếu tố sáng tạo đổi mới trong doanh nghiệp trên tinh thần làm chủ và áp dụng công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh dựa trên nguyên tắc hướng tới hiệu quả, hướng tới chất lượng một cách phù hợp theo các chuẩn mực quốc tế.
       Tính đến tháng 6/2017, chương trình đã khảo sát và cập nhật hồ sơ thông tin cho hơn 500 doanh nghiệp, trong đó có khoảng 400 doanh nghiệp thành viên ban hành áp dụng quy trình phát triển chỉ số sáng tạo đổi mới chất lượng doanh nghiệp theo chuẩn mực của Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế.
      Theo Báo cáo Chỉ số sáng tạo đổi mới chất lượng QII-2017, có 103 doanh nghiệp thành viên xuất sắc áp dụng quy trình phù hợp với yêu cầu của Hệ thống đảm bảo chất lượng QAS-2017 và phát triển thương hiệu QII-2017.
      Đặc biệt, Tổng công ty Công nghiệp – In – Bao Bì LIKSIN TNHH MTV đã xuất sắc được đánh giá và vinh danh TOP 10 của các doanh nghiệp hàng đầu đạt được giấy chứng nhận này. Đây chính là sự ghi nhận quý báu dành cho sự nổ lực hết mình của tập thể cá nhân và đơn vị trực thuộc.

L.N

TỜ KHAI Y TẾ / LIKSIN HEALTH DECLARATION

THƯ GỬI BẠN HÀNG/ LETTER TO CUSTOMERS