THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

     Tổng công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin – TNHH MTV (Tổng Công ty Liksin) là một doanh nghiệp chuyên sản xuất và cung ứng các sản phẩm In, Bao bì mềm, Bao bì hộp giấy và Nhãn hàng cao cấp. Hiện nay, chúng tôi cần tuyển dụng các vị trí sau: