Lịch công tác

Lịch công tác (5)

%AM, %27 %104 %2022 %08:%09

Lịch tuần 40/2022

Viết bởi

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 40/2022
(Từ ngày 26/9 đến ngày 02/10) 

%PM, %19 %264 %2022 %12:%09

Lịch tuần 39/2022

Viết bởi

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 39/2022
(Từ ngày 19/9 đến ngày 25/9) 

%AM, %13 %082 %2022 %07:%09

Lịch tuần 38/2022

Viết bởi

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 38/2022
(Từ ngày 13/9 đến ngày 18/9) 

%AM, %05 %162 %2022 %09:%09

Lịch tuần 37/2022

Viết bởi

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 37/2022
(Từ ngày 05/9 đến ngày 11/9) 

%PM, %29 %415 %2022 %15:%08

Lịch tuần 36/2022

Viết bởi

                              LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 36/2022
                                   (Từ ngày 29/8 đến ngày 04/9)