%PM, %11 %440 %2022 %16:%01

Thông tin bán lô màng co PVC

THÔNG TIN BÁN LÔ MÀNG CO PVC

   Chi nhánh Tổng Công ty LIKSIN - XNBB Liksin, địa chỉ : lô 20-22 đường số 1, KCN Tân Đức, Long An - cần bán lô màng co PVC, NSX: Wedus Korea.

THÔNG TIN BÁN TÀI SẢN THANH LÝ

   Căn cứ Biên bản số 44 ngày 09/11/2021 của HĐTV Tổng Công ty Liksin về thông qua chủ trương bán tài sản thanh lý qua hình thức bán thỏa thuận.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

   Công ty đấu giá hợp danh tài sản Lam Sơn tổ chức cuộc đấu giá tài sản sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh tài sản Lam Sơn – Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

2. Người có tài sản đấu giá: Tổng Công ty Liksin - 159 Kinh Dương Vương, P.12, Quận 6, Tp.Hồ Chí Minh.

3. Tên tài sản:

  • Lô 1 : Máy in & máy thành phẩm;
  • Lô 2 : Tài sản khác;
  • Lô 3: Phương tiện vận tải. 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

    Căn cứ Quy chế bán thỏa thuận tài sản của Hội đồng Thanh lý Tài sản Tổng Công ty Liksin ban hành ngày 22/10/2018; Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao Bì Liksin – TNHH một thành viên (Tổng Công ty Liksin) có thông báo thanh lý tài sản bán đấu giá như sau:

  • Lô 1: Máy hiện bản – giá 364.100.000 đồng (chưa bao gồm 10%VAT)
  • Lô 2: Máy tạo màng – giá 360.050.000 đồng (chưa bao gồm 10% VAT)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG : HỆ THỐNG MÁY NÉN KHÍ TRUNG TÂM

 

Tên bên mời thầu: TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP-IN- BAO BÌ LIKSIN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN (Tổng Công ty Liksin)

Địa chỉ: 2 Số 159, đường Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3751 2562 – Fax: 08.3751 2561 – Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mã số thuế: 0301441600