THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

    Căn cứ Quy chế bán thỏa thuận tài sản của Hội đồng Thanh lý Tài sản Tổng Công ty Liksin ban hành ngày 22/10/2018; Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao Bì Liksin – TNHH một thành viên (Tổng Công ty Liksin) có thông báo thanh lý tài sản bán đấu giá như sau:

  • Lô 1: Máy hiện bản – giá 364.100.000 đồng (chưa bao gồm 10%VAT)
  • Lô 2: Máy tạo màng – giá 360.050.000 đồng (chưa bao gồm 10% VAT)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG : HỆ THỐNG MÁY NÉN KHÍ TRUNG TÂM

 

Tên bên mời thầu: TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP-IN- BAO BÌ LIKSIN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN (Tổng Công ty Liksin)

Địa chỉ: 2 Số 159, đường Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3751 2562 – Fax: 08.3751 2561 – Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mã số thuế: 0301441600