THÔNG TIN BÁN TÀI SẢN THANH LÝ

   Căn cứ Biên bản số 44 ngày 09/11/2021 của HĐTV Tổng Công ty Liksin về thông qua chủ trương bán tài sản thanh lý qua hình thức bán thỏa thuận.

 Các khách hàng có nhu cầu mua các tài sản (file kèm theo - giá chưa VAT) liên hệ với Tổng Công ty Liksin như sau:

   - Địa chỉ: 159 Kinh Dương Vương, P.12, Q.6, Tp.HCM

   - Người liên hệ : Châu Thanh Phương

   - Điện thoại: (028) 37512562 (110) ; DĐ: 090.3939226

TỜ KHAI Y TẾ / LIKSIN HEALTH DECLARATION

THƯ GỬI BẠN HÀNG/ LETTER TO CUSTOMERS