LIKSIN – HRD ACADEMY ĐỒNG HÀNH
NÂNG CAO KỸ NĂNG BÁN HÀNG B2B CHO ĐỘI NGŨ SALES

BAO BÌ THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

   Phát triển bền vững là xu hướng được quan tâm nhiều nhất trong vài năm trở lại đây khi mà các nguồn dự trữ tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt và vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Tại các Hội nghị, các diễn đàn về xu hướng phát triển bền vững hiện nay trong ngành bao bì, các quốc gia, các hiệp hội trên thế giới đề xuất các mục tiêu phát triển bền vững từ nay đến năm 2025, trong đó nhấn mạnh việc sử dụng một cách có hiệu quả các nguồn tài nguyên dự trữ, sử dụng tối đa vật liệu tái chế, giảm thiểu lượng rác thải từ bao bì ra môi trường.

THẢO LUẬN CHUYÊN ĐỀ 
“XU HƯỚNG BAO BÌ TRÊN THẾ GIỚI VÀ HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ BAO BÌ BỀN VỮNG”

SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP – IN – BAO BÌ LIKSIN – TNHH MTV LẦN THỨ IV,
NHIỆM KỲ 2020 – 2025

     Sáng ngày 27/6/2023, Đảng bộ Tổng Công ty Liksin tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin – TNHH MTV Lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2020 – 2025.

TỔNG CÔNG TY LIKSIN TỔ CHỨC

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 -

TRIỂN KHAI KẾ HOẠNH NĂM 2023

        Sau thời gian 2 năm 2020-2021 tập trung thực hiện mục tiêu kép "vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế", năm 2022 vừa qua nền kinh tế Việt Nam đã có bước phục hồi mạnh mẽ, đạt kết quả tích cực và tương đối toàn diện; các cân đối lớn luôn được đảm bảo, nền tảng vĩ mô ổn định, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều khó khăn, bất ổn, nhiều nền kinh tế suy giảm tăng trưởng.

StartTrang trước12345Trang sauEnd
Page 1 of 5