Đó là tâm trạng phấn khởi chung của 24 cán bộ - công nhân viên (CB-CNV) vừa được ban lãnh đạo Tổng Công ty Liksin duyệt cho tham dự chuyến đi Du lịch xuyên Việt kéo dài 10 ngày – khởi hành vào ngày 17/5/2013.

Ngày 27/4/2013, Công ty Cổ phần Máy An Phát tiến hành Đại hội cổ đông thường niên để báo cáo kết quả  hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013.

Ngày 26/4/2013, tại phòng họp Tổng công ty Liksin, Công ty Cổ phần In Nhãn hàng An Lạc  tiến hành Đại hội cổ đông lần thứ 9  để báo cáo kết quả  hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và triển  khai nhiệm vụ năm 2013.

Page 4 of 4