TỔNG CÔNG TY LIKSIN TỔ CHỨC

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 -

TRIỂN KHAI KẾ HOẠNH NĂM 2023

        Sau thời gian 2 năm 2020-2021 tập trung thực hiện mục tiêu kép "vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế", năm 2022 vừa qua nền kinh tế Việt Nam đã có bước phục hồi mạnh mẽ, đạt kết quả tích cực và tương đối toàn diện; các cân đối lớn luôn được đảm bảo, nền tảng vĩ mô ổn định, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều khó khăn, bất ổn, nhiều nền kinh tế suy giảm tăng trưởng.

        Nhằm tổng kết đánh giá và cùng nhìn lại 1 năm thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của năm 2022 và nhiệm vụ trong năm 2023; Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 - Chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023, Hòa trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023, được sự thống nhất của Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Liksin, Sáng ngày 13/1/2022, Tổng công ty Liksin long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng đảng và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 - triển khai kế hoạnh Tổng công ty năm 2023.

       Hội nghị còn tổng kết khen thưởng các tập thể xuất sắc hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm, tuyên dương các tập thể vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2022. Ngoài ra, Hội nghị tiến hành triển khai phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh trong năm 2023.

        Một số hình ảnh hoạt động tại buổi hội nghị:

Đ/c Lê Đức Dục, Phó Bí thư Thường trực TCT trình bày Báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 - Chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023
Đ/c Lê Đức Dục, Phó Bí thư Thường trực TCT trình bày Báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác
xây dựng Đảng năm 2022 - Chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023

Đ/c Nguyễn Ngọc Minh Thy - Phó Bí thư Đảng ủy TCT - Tổng Giám Đốc TCT
Đ/c Nguyễn Ngọc Minh Thy - Phó Bí thư Đảng ủy TCT - Tổng Giám Đốc TCT, Báo cáo tóm tắt
Tổng kết công tác SXKD năm 2022- Chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023;
Phát động thi đua năm 2023

Đ/c Trần Ngọc Sơn – Bí Thư Đảng Ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên TCT
Đ/c Trần Ngọc Sơn – Bí Thư Đảng Ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên TCTphát biểu chỉ đạo
tại hội nghị


Ký kết thi đua năm 2023

Khen thưởng các tập thể xuất sắc hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm, tuyên dương các tập thể vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2022
Khen thưởng các tập thể xuất sắc hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm,
tuyên dương các tập thể vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2022

Khen thưởng các tập thể xuất sắc hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm, tuyên dương các tập thể vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2022
Khen thưởng các tập thể xuất sắc hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm,
tuyên dương các tập thể vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2022

Hình ảnh tổng quan tại Hội nghị
Hình ảnh tổng quan tại Hội nghị