GIẢI THƯỞNG BAO BÌ XUẤT SẮC CHÂU Á

1. Giải thưởng Bao bì xuất sắc Châu Á (Asian Excellence Packaging Awards):

   Là giải thưởng tôn vinh những sản phẩm bao bì có chất lượng in tốt nhất trong toàn khu vực Châu Á. Năm 2023, cuộc thi có tổng cộng 28 hạng mục dự thi được chia thành 4 nhóm (công nghệ flexo, nhãn hàng, công nghệ ống đồng và thể loại khác). Đây là năm thứ 20 cuộc thi diễn ra.

   Vào tối ngày 21/09/2023 tại Bangkok – Thái Lan, Xí nghiệp In Bao bì giấy Liksin đã vinh dự nhận được 02 giải thưởng:

• Giải Vàng cho sản phẩm nhãn hàng – công nghệ in offset tờ rời.

• Giải Bạc cho sản phẩm bao bì hộp giấy – công nghệ in offset tờ rời.

Hình ảnh giải  thưởng

Hình ảnh giải  thưởng
Những hình ảnh trao giải

 

Giải Vàng cho sản phẩm nhãn hàng
Giải Vàng cho sản phẩm nhãn hàng

Giải Bạc cho sản phẩm bao bì hộp giấy
Giải Bạc cho sản phẩm bao bì hộp giấy

  Tại cuộc thi này, năm 2022, Xí nghiệp Bao bì Liksin đã xuất sắc nhận được 02 giải thưởng cho sản phẩm bao bì nhựa mềm với công nghệ in ống đồng.

Giải Vàng cho sản phẩm bao bì nhựa mềm 2022
 Giải Vàng cho sản phẩm bao bì nhựa mềm 2022

Giải Bạc cho sản phẩm bao bì nhựa mềm 2022
Giải Bạc cho sản phẩm bao bì nhựa mềm 2022

 2. Giải Vàng chất lượng ngành in Việt Nam 2023:

   Giải Vàng chất lượng ngành in Việt Nam 2023 do Hiệp hội In Việt Nam tổ chức là giải thưởng nhằm tôn vinh những sản phẩm bao bì có chất lượng in tốt tại Việt Nam. Năm 2023 là năm đầu tiên giải thưởng được tổ chức với các sản phẩm dự thi là các ấn phẩm và bao bì hộp gấp, nhãn hàng in bằng phương pháp in offset tờ rời.

   Vào ngày 06/09/2023, Xí nghiệp In Bao bì giấy Liksin đã nhận được chứng nhận Giải vàng chất lượng ngành in Việt Nam 2023 cho 2 sản phẩm:

• Bao bì hộp giấy

• Nhãn hàng

 Giải vàng chất lượng in Việt Nam 2023 cho bao bì hộp giấy
Giải vàng chất lượng in Việt Nam 2023 cho bao bì hộp giấy

Giải vàng chất lượng in Việt Nam 2023 cho nhãn hàng
Giải vàng chất lượng in Việt Nam 2023 cho nhãn hàng


Ngày 09 tháng 10 năm 2023      
PHÒNG NGHIÊN CỨU – PHÁT TRIỂN

Tìm hiểu thêm về triển lãm và giải thưởng tại:
https://www.pack-print.de
https://www.printinnovationasia.com