- Báo cáo tài chính Quý II năm 2021

- Báo cáo tài chính Quý I năm 2021

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

- Báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán

- Báo cáo tài chính Quý III năm 2020

- Báo cáo tài chính Quý II năm 2020

- Báo cáo tài chính Quý I năm 2020

- Báo cáo Tài chính 2019 đã kiểm toán.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

   Công ty đấu giá hợp danh tài sản Lam Sơn tổ chức cuộc đấu giá tài sản sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh tài sản Lam Sơn – Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

2. Người có tài sản đấu giá: Tổng Công ty Liksin - 159 Kinh Dương Vương, P.12, Quận 6, Tp.Hồ Chí Minh.

3. Tên tài sản:

  • Lô 1 : Máy in & máy thành phẩm;
  • Lô 2 : Tài sản khác;
  • Lô 3: Phương tiện vận tải. 

- Báo cáo tài chính Quý III năm 2019

- Báo cáo tài chính Quý II năm 2019

StartTrang trước12345Trang sauEnd
Page 1 of 5

TỜ KHAI Y TẾ / LIKSIN HEALTH DECLARATION

THƯ GỬI BẠN HÀNG/ LETTER TO CUSTOMERS