THÔNG BÁO MỜI THẦU

Bên mời thầu Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin TNHH Một Thành Viên thông báo mời thầu:

Gói thầu: Quạt hút-ống gió

- Báo cáo tài chính Tổng công ty Liksin Quý IV / 2022

Quyết định về phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm (2021-2025) của Tổng công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin - TNHH MTV

- Quyết định về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 của Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin - TNHH một thành viên

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Bên mời thầu Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin TNHH Một Thành Viên thông báo mời thầu:

Gói thầu: Xe nâng điện 3 tấn có gắn càng kẹp giấy cuộn

THÔNG BÁO
V/v : cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho Tổng công ty Liksin

Kính gửi: Quý công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA PHẾ LIỆU

Đơn vị bán đấu giá: Chi nhánh Tổng Công ty Liksin - Xí Nghiệp In Bao bì Giấy Liksin.

THÔNG BÁO

Mời khảo sát phần mềm ERP tại Tổng công ty Liksin

Kính gửi: Các đơn vị đối tác cung cấp giải pháp phần mềm ERP.

Bên mời thầu (Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin TNHH Một Thành Viên) thông báo mời thầu:

Gói thầu: Mua bảo hiểm tài sản cháy năm 2023

Số TBMT: IB2200034618

Nội dung mời thầu: 

StartTrang trước1234567Trang sauEnd
Page 1 of 7