THÔNG BÁO
V/v : cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho Tổng công ty Liksin

Kính gửi: Quý công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA PHẾ LIỆU

Đơn vị bán đấu giá: Chi nhánh Tổng Công ty Liksin - Xí Nghiệp In Bao bì Giấy Liksin.

THÔNG BÁO

Mời khảo sát phần mềm ERP tại Tổng công ty Liksin

Kính gửi: Các đơn vị đối tác cung cấp giải pháp phần mềm ERP.

Bên mời thầu (Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin TNHH Một Thành Viên) thông báo mời thầu:

Gói thầu: Mua bảo hiểm tài sản cháy năm 2023

Số TBMT: IB2200034618

Nội dung mời thầu: 

- Báo cáo tài chính Tổng công ty Liksin Quý III / 2022

THÔNG BÁO
Về việc cung cấp dịch vụ In ấn Sổ tay Liksin năm 2023

THÔNG BÁO
THANH LÝ PHẾ LIỆU SẮT VỤN, PHẾ LIỆU MÀNG GHÉP NHÔM/ MPET NĂM 2022
CN Tổng công ty Liksin – XNBB An Khang Liksin
( Được áp dụng mua từ ngày 01/11/2022 )

Thông báo: Về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

- Báo cáo mục tiêu tổng quát, KHKD năm 2022