%AM, %05 %187 %2020 %10:%05

Báo cáo tài chính Quý I / 2020

- Báo cáo tài chính Quý I năm 2020

%PM, %20 %439 %2020 %16:%03

Báo cáo tài chính năm 2019

- Báo cáo Tài chính 2019 đã kiểm toán.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

   Công ty đấu giá hợp danh tài sản Lam Sơn tổ chức cuộc đấu giá tài sản sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh tài sản Lam Sơn – Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

2. Người có tài sản đấu giá: Tổng Công ty Liksin - 159 Kinh Dương Vương, P.12, Quận 6, Tp.Hồ Chí Minh.

3. Tên tài sản:

  • Lô 1 : Máy in & máy thành phẩm;
  • Lô 2 : Tài sản khác;
  • Lô 3: Phương tiện vận tải. 
%AM, %12 %116 %2019 %08:%11

Báo cáo tài chính Quý III / 2019

- Báo cáo tài chính Quý III năm 2019

%PM, %31 %356 %2019 %14:%07

Báo cáo tài chính Quý II / 2019

- Báo cáo tài chính Quý II năm 2019

%PM, %03 %360 %2019 %14:%05

Báo cáo tài chính Quý I / 2019

- Báo cáo tài chính Quý I năm 2019

%AM, %23 %195 %2019 %10:%04

Báo cáo Biểu 3-4-5/2018

BÁO CÁO BIỂU 3-4-5 / 2018 

%PM, %15 %375 %2019 %15:%03

Báo cáo tài chính năm 2018

- Báo cáo Tài chính 2018 đã kiểm toán.

- Báo cáo Tài chính hợp nhất 2018 đã kiểm toán

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

    Căn cứ Quy chế bán thỏa thuận tài sản của Hội đồng Thanh lý Tài sản Tổng Công ty Liksin ban hành ngày 22/10/2018; Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao Bì Liksin – TNHH một thành viên (Tổng Công ty Liksin) có thông báo thanh lý tài sản bán đấu giá như sau:

  • Lô 1: Máy hiện bản – giá 364.100.000 đồng (chưa bao gồm 10%VAT)
  • Lô 2: Máy tạo màng – giá 360.050.000 đồng (chưa bao gồm 10% VAT)