%AM, %02 %069 %2023 %07:%03

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Bên mời thầu Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin TNHH Một Thành Viên thông báo mời thầu:

Gói thầu: Quạt hút-ống gió

Số TBMT: IB2300025603

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày

Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Địa điểm phát hành e-HSMT - website: https://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm nhận e-HSDT - website: https://muasamcong.mpi.gov.vn

Thời điểm đóng thầu: 09:00   09/03/2023 

Thời điểm mở thầu:    09:01   09/03/2023