%PM, %29 %408 %2023 %15:%03

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Bên mời thầu Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin TNHH Một Thành Viên thông báo mời thầu:

Gói thầu: Xe nâng điện 3 tấn có gắn càng kẹp giấy cuộn

Số TBMT: IB2300038390

Thời gian thực hiện hợp đồng: 07 tháng

Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Địa điểm phát hành e-HSMT - website: https://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm nhận e-HSDT - website: https://muasamcong.mpi.gov.vn

Thời điểm đóng thầu: 09:00   04/04/2023 

Thời điểm mở thầu:    09:01   04/04/2023