%PM, %13 %367 %2023 %14:%06

THÔNG BÁO
V/v cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Các Công ty dịch vụ kiểm toán.

       Tổng Công ty Công Nghiệp – In – Bao Bì Liksin – TNHH Một Thành Viên (Tổng Công ty Liksin) có nhu cầu kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Công tác kiểm toán báo cáo tài chính như sau:

Đợt 1: Kiểm toán sơ bộ báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2023 tại Tổng công ty Liksin bao gồm Văn phòng Tổng công ty và 05 đơn vị trực thuộc.

Đợt 2: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Liksin bao gồm Văn phòng Tổng công ty và 05 đơn vị trực thuộc.

Đợt 3: Kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023.

-  Tổng tài sản của Tổng công ty (Công ty mẹ): 1.600 tỷ đồng.        

     Tổng công ty Liksin kính mời Qúy công ty có nhu cầu tham gia cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 gửi hồ sơ năng lực và thư chào giá về Tổng Công ty Liksin trước ngày 30 tháng 06 năm 2023, địa chỉ: 159 đường Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 028 3751 2562-146.

          Trân trọng./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %13 %378 %2023 %15:%06