%PM, %21 %385 %2023 %15:%09

THÔNG BÁO MỜI THẦU
Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

    • Bên mời thầu (Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin TNHH Một Thành Viên) thông báo mời thầu:
    • Gói thầu: Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
    • Số TBMT: IB2300231101
    • Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng
    • Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh
    • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, một giai đoạn hai túi hồ sơ
    • Địa điểm phát hành e-HSMT
    • Website: https://muasamcong.mpi.gov.vn
    • Địa điểm nhận e-HSDT
    • Website: https://muasamcong.mpi.gov.vn
    • Thời điểm đóng thầu: 10:00 11/10/2023
    • Thời điểm mở thầu: 10:05 11/10/2023