%PM, %21 %392 %2023 %15:%09

THÔNG BÁO MỜI THẦU
May đồng phục cho lao động gián tiếp năm 2023

Bên mời thầu (Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin TNHH Một Thành Viên) thông báo mời thầu:

     • Gói thầu: May đồng phục cho lao động gián tiếp năm 2023
     • Số TBMT: IB2300229325
     • Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày
     • Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh
     • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng
     • Địa điểm phát hành e-HSMT
     • Website: https://muasamcong.mpi.gov.vn
     • Địa điểm nhận e-HSDT
     • Website: https://muasamcong.mpi.gov.vn
     • Thời điểm đóng thầu: 10:00 28/09/2023
     • Thời điểm mở thầu: 10:05 28/09/2023