%AM, %30 %178 %2017 %10:%10

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP IN BAO BÌ LIKSIN TNHH MTV
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN P/S

 Căn cứ Công văn số 5475/UBND-KT ngày 01/09/2017 của UBND Tp. Hồ Chí Minh về việc phương án thoái vốn của Tổng công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin – TNHH MTV tại CTCP P/S và Công văn số 7096/UBCK-QLCB ngày 23/10/2017 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn Tổng công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin – TNHH MTV (Liksin) tại CTCP P/S (P/S) xin thông báo về việc bán đấu giá như sau:

1. Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu):    TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP – IN – BAO BÌ LIKSIN – TNHH MTV

Địa chỉ: 159 Kinh Dương Vương, P.12, Q.6, Tp. Hồ Chí Minh.

2. Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN P/S

Địa chỉ: 513C Nam Hòa, P. Phước Long A, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 3731 3004  - Fax: (028) 3897 8521

3. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, mua bán bao bì, nước tẩy rửa, các sản phẩm nhựa…

4. Vốn điều lệ : 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)

5. Mục đích chào bán: Thoái vốn đầu tư của Liksin tại doanh nghiệp không cần nắm giữ cổ phần.

6. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Liksin tại P/S do Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành.

7. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP. HCM

Lầu 1 Tòa nhà Green Star, số 70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

8. Tổ chức tư vấn: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP.HCM (VCBS)

9. Cổ phần chào bán:

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông                       - Giá khởi điểm:  13.500 đồng/cổ phần

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần                                        - Số lượng mua tối thiểu: 100 cổ phần

- Tổng số lượng cổ phần chào bán: 203.775 cổ phần         - Số lượng mua tối đa: 203.775 cổ phần

- Bước giá : 1 (một) đồng                                                     - Bước khối lượng : 1 (một) cổ phần

10. Địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc: Tại các đại lý đấu giá quy định tại Quy chế bán đấu giá do VCBS ban hành.

11. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 08h00 ngày 31/10/2017 đến 16h00 ngày 21/11/2017

12. Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá:   Nhà đầu tư bỏ phiếu tham dự đấu giá vào thùng phiếu của các Đại lý đấu giá: Trước 16h00 ngày 27/11/2017 tại VCBS Hồ Chí Minh và trước 14h00 ngày 24/11/2017 tại các điểm đăng ký khác của VCBS

13. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 28/11/2017 tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

14. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/11/2017 đến 16h00 ngày 08/12/2017 tại các Đại lý đấu giá

15. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 29/11/2017 đến 16h00 ngày 05/12/2017 tại các Đại lý đấu giá

(Nhà đầu tư tham gia đấu giá có thể xem: Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá trên website:www.liksin.com.vn và www.vcbs.com.vn)

 

Chỉnh sửa lần cuối vào %AM, %17 %079 %2017 %07:%11