Ngày 22/12/2012, Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp In- Bao bì Liksin đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2012.

Theo báo cáo tổng kết: doanh thu toàn Tổng công ty ước đạt 6.510 tỷ đồng, tăng 6,42%; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 431 tỷ đồng, tăng 25%; lợi nhuận sau thuế ước đạt  411,1 tỷ đồng, tăng 6,5 % so với cùng kỳ, thu nhập người lao động bình quân 5,4 triệu đồng tăng 18%; các doanh nghiệp đã hỗ trợ cho các chương trình xã hội trên 7 tỷ, trong đó Công ty CP Cao su Sài Gòn Kymdan hỗ trợ trang bị cho bệnh viện ung bướu Đà Nẵng 5 tỷ đồng; đã kết nạp thêm 40 đảng viên - đạt 80% chỉ tiêu đề ra, nâng tổng số đảng viên lên 519.

Về công tác sáng kiến cải tiến (SKCT): Đảng bộ cơ sở Liksin có 1.481 SKCT với giá trị làm lợi hơn 22 tỷ đồng, 100% đảng viên có SKCT, 50% người lao động có SKCT; Công ty CP Giấy Vĩnh Huê có 21 sáng kiến đã được công nhận với giá trị làm lợi gần 1 tỷ đồng; Và tại Công ty CP Cao su Sài Gòn Kymdan phong trào SKCT được duy trì và được toàn thể công nhân lao động hưởng ứng, được tuyên dương trên bảng vàng, ngoài phần thưởng hiện kim những sáng kiến nổi bật, mang lại hiệu quả cao được xem xét danh hiệu cá nhân xuất sắc của năm và được tăng một bậc lương cho năm kế tiếp. Hội nghị cũng đã nghe báo cáo rút kinh nghiệm về chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân Ban thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Liksin theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn để cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; triển khai kế hoạch đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2012; việc chăm lo Tết Nguyên đán năm Quý Tỵ cho diện chính sách và công nhân lao động.

Một số hình ảnh khác:

Đồng chí Lê Quốc Việt – Phó Bí thư thường trực đọc Báo cáo tổng kết hoạt động đảng bộ năm 2012 và nhiệm vụ trọng tâm năn 2013

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sang –Bí thư Đảng bộ Tổng công ty báo cáo rút kinh nghiệm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Liksin theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4