Giới thiệu

Quá trình hình thành và phát triển

 • Năm 1978 : Nhà máy In Tổng hợp.
 • Năm 1985 : Liên hiệp Khoa học Sản xuất In (LIKSIN).
 • 24/3/1995 : Công ty Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Giấy, In và Bao bì Liksin (Công ty Liksin) - Ngày 24/3/1995 là Ngày LIKSIN thứ I.
 • 16/06/2006 : Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin (Tổng Công ty Liksin) hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.
 • 30/07/2010: Tổng Công ty Công Nghiệp - In - Bao bì Liksin - TNHH Một Thành Viên (Tổng Công ty Liksin) hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo quyết định số 3330/QĐ-UBND của UBND thành phố Hồ Chí Minh.
  • Mã số doanh nghiệp: 0301441600
  • Mã giao dịch: 0301441600
  • Người đại diện pháp luật: NGUYỄN NGỌC MINH THY
  • Vốn điều lệ: 845.250.000.000 Đồng
  •  1100

KHẨU HIỆU CỦA TCT

LIKSIN

SẢN XUẤT

In ấn bao bì, hộp nhãn, ấn phẩm thương mại...

CUNG CẤP

Giấy in, bao bì, nguyên vật liệu in...

NHẬP KHẨU

Nhập khẩu máy móc, vật liệu ngành in...

Sản phẩm Nổi bật

Liksin Dự án đã thực hiện

01

Dự án 003

02

Dự án 002

03

Dự án 001