Lịch Sử Hình Thành

 

Quá trình hình thành và phát triển

 • Năm 1978 : Nhà máy In Tổng hợp.
 • Năm 1985 : Liên hiệp Khoa học Sản xuất In (LIKSIN).
 • 24/3/1995 : Công ty Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Giấy, In và Bao bì Liksin (Công ty Liksin) - Ngày 24/3/1995 là Ngày LIKSIN thứ I.
 • 16/06/2006 : Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin (Tổng Công ty Liksin) hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.
 • 30/07/2010: Tổng Công ty Công Nghiệp - In - Bao bì Liksin - TNHH Một Thành Viên (Tổng Công ty Liksin) hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo quyết định số 3330/QĐ-UBND của UBND thành phố Hồ Chí Minh.
   • Mã số doanh nghiệp: 0301441600
   • Mã giao dịch: 0301441600
   • Người đại diện pháp luật: NGUYỄN NGỌC MINH THY
   • Vốn điều lệ: 845.250.000.000 Đồng
   •  1100