Đạo Đức Kinh Doanh

I. CÁC ĐỊNH NGHĨA

 • “Liksin “bao gồm Tổng Công Ty, các đơn vị trực thuộc, công ty con hoạt động trong lĩnh vực in-bao bì thuộc Đảng bộ Liksin.
 • "Đạo đức kinh doanh Liksin" được hiểu là các chuẩn mực về đạo đức, hành vi ứng xử như: liêm chính, trung thực, cẩn trọng, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật... được duy trì thực hiện và đề cao đối với toàn thể nhân viên Liksin. Nội hàm vấn đềbao gồm : hành xử liêm chính, giải quyết các vấn đề xung đột quyền lợi, bảo mật thông tin và bảo vệ tài sản của Liksin.
 • "Nhân viên" bao gồm cán bộ, công nhân viên được bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động dưới mọi hình thức: chính thức , thử việc, cộng tác viên, …
 • "Quà tặng" được hiểu là quà tặng cho cá nhân thể hiện dưới các hình thức : tiền, hiện vật hoặc các hình thức ưu đãi khác, như : tiền thưởng, tiền hoa hồng, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, các chuyến đi nghỉ mát, du lịch, quyền được mua tài sản, quyền sử dụng tài sản … của người khác mà không phải trả hoặc trả không đầy đủ chi phí cho việc sử dụng.
 • ”Quà tặng theo tập quán kinh doanh thông thường“ là quà tặng mang tính xã giao, không ảnh hưởng đến quyết định do mình giải quyết hoặc phạm vi quản lý của mình, có giá trị dưới 500.000 đồng.
 • "Những người liên quan" bao gồm: cha, mẹ ruột (hoặc cha, mẹ nuôi); cha mẹ chồng (hoặc cha mẹ vợ), vợ, chồng, con đẻ (hoặc con nuôi), anh, chị em ruột (hoặc của vợ, của chồng).
 • “Tài sản” được hiểu bao gồm tài sản hữu hình và tài sản vô hình.

* Tài sản hữu hình: 

 • Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
 • Máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất và dịch vụ
 • Phương tiện vận tải, thiết bị mạng, thông tin liên lạc
 • Bàn ghế, dụng cụ, thiết bị văn phòng
 • Tiền , nguyên vật liệu và hàng hóa
 • ….

* Tài sản vô hình :

 • Thương hiệu.
 • Các phần mềm máy tính và phần mềm chuyên dụng.
 • Bản quyền tác giả, bí quyết công nghệ hay bằng phát minh sáng chế.
 • Các tài liệu làm việc, kiến thức, kinh nghiệm của nhân viên trong quá trình làm việc tại Liksin.
 • ….

"Thông tin bảo mật" là tất cả các thông tin mà khi công khai gây bất lợi cho Liksin, bạn hàng, hoặc có lợi cho doanh nghiệp cạnh tranh.
Thông tin bảo mật bao gồm các hình thức như thông tin chiến lược, kinh doanh, thị trường, tiếp thị, doanh thu bán hàng, kế hoạch sản phẩm mới hay các hồ sơ, cở sở dữ liệu, dữ liệu về lương bổng, quyền lợi, thông tin y tế của nhân viên, bạn hàng, danh sách nhân viên và nhà cung cấp, các thông tin không được công bố về tài chính hoặc giá cả và bao gồm cả tài sản sở hữu trí tuệ. Tài sản sở hữu trí tuệ là các thiết kế và cấu trúc sản phẩm, phần mềm và cơ sở dữ liệu, thương hiệu, bản quyền, bằng sách chế, tài liệu đào tạo nội bộ và các bí quyết nghề nghiệp. …  
“Xung đột quyền lợi “là khi quyền lợi của nhân viên có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của Liksin trong bất kỳ trường hợp nào. Xung đột có thể phát sinh khi nhân viên có hành động hoặc có quyền lợi khiến họ khó thực hiện công việc của mình một cách khách quan và hiệu quả.

II. CAM KẾT

Sự tuân thủ “Đạo đức kinh doanh Liksin” là điều kiện tiên quyết đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Liksin. Liksin và nhân viên cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định được nêu trong “Đạo đức kinh doanh Liksin”, mọi sự vi phạm đều bị xử lý nghiêm khắc với tất cả các cấp. 

CHƯƠNG II - CÁC QUI ĐỊNH CỤ THỂ

I.HÀNH XỬ LIÊM CHÍNH :

Cá nhân:

 • Với bản thân: Tự trọng, trách nhiệm, cầu tiến, ham học hỏi, rèn luyện thường xuyên.
 • Với đồng nghiệp: Tôn trọng, yêu thương, hợp tác, sẵn sàng giúp đỡ, thẳng thắn, đúng sai minh bạch.
 • Với đơn vị: Hoàn thành nhiệm vụ, tích cực sáng tạo, xung phong gương mẫu, chấp hành chỉ đạo cấp trên, tiết kiệm, bảo vệ và không xâm phạm lợi ích đơn vị.
 • Với bạn hàng và đối tác: Tôn trọng, ân cần, chu đáo, biết lắng nghe, biết thảo luận, biết cân bằng lợi ích. Tuyệt đối không có lợi ích riêng tư.
 • Với doanh nghiệp cạnh tranh: thông tin xác thực, không xuyên tạc, không được phép cung cấp thông tin.
 • Với cộng đồng, xã hội: Là công dân gương mẫu, là láng giềng tốt, sẵn sàng nhường cơm sẻ áo.

* Liksin và thành viên:

 • Với chủ sở hữu: Bảo vệ và làm gia tăng tài sản một cách bền vững. Công khai, minh bạch và kịp thời.
 • Với nhân viên:
  • Tôn trọng, bảo vệ, chăm sóc, công bằng và tạo cơ hội thăng tiến.
  • Thu nhập, lương thưởng rõ ràng, kịp thời, hưởng theo năng lực và kết quả công việc. Có chính sách đào tạo, đào tạo nâng cao, thường xuyên cập nhật kiến thức, thông tin mới.
  • Có chế độ phúc lợi tốt. Khi hữu sự mọi cá nhân được sự giúp đỡ của cộng đồng, Công đoàn lập quỹ tương trợ. Các hoạt động văn thể mỹ: Công đoàn bảo trợ, Đoàn Thanh niên nòng cốt. Du lịch tập thể: quỹ phúc lợi hỗ trợ. Quà sinh nhật trao cho mọi người trân trọng, thân tình, đúng lúc.
 • Với môi trường làm việc: Lành mạnh, thân thiện, hiện đại, an toàn thúc đẩy sáng tạo và hợp tác.
 • Với bạn hàng và đối tác: Sẵn sàng phục vụ, sẵn sàng đàm phán, cùng xây dựng mục tiêu chung nhằm đạt sự thỏa mãn của các bên.
 • Với doanh nghiệp cạnh tranh: Trọng thị, biết hợp tác, hành động đúng pháp luật và có đạo đức.
 • Với tổ quốc, cộng đồng: Xem lợi ích tổ quốc là tối thượng, chấp hành pháp luật, làm tròn nghĩa vụ. Trọng tình nghĩa, tích cực tham gia công tác xã hội, đóng góp vào phúc lợi cộng đồng, bảo vệ môi trường.

II. XUNG ĐỘT QUYỀN LỢI

1. Nguyên tắc:

Nhân viên phải đặt quyền lợi của Liksin lên trên, khi có xung đột quyền lợi trước khi tiến hành giao dịch hay thực hiện bất cứ cam kết nào, nhân viên phải báo cáo và được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.
Nhân viên phải trung thành với Liksin và tránh gây ra xung đột quyền lợi khi giao dịch với các nhà cung cấp, bạn hàng và những đối tác khác.
Nhân viên không được đòi hỏi, gợi ý hay nhận quà tặng từ phía nhà cung cấp, bạn hàng hay đối tác kinh doanh, các trường hợp quà tặng theo tập quán kinh doanh thông thường không thể từ chối, nhân viên phải nộp lại.

2. Các tình huống xung đột quyền lợi cần chú ý

 • Nhận bất kỳ tiền bồi dưỡng, hoa hồng, quà tặng hoặc bất cứ hình thức chi trả nào khác từ bất kỳ nhà cung cấp, doanh nghiệp cạnh tranh hoặc bạn hàng nào của Liksin;
 • Nhận đề nghị bất hợp pháp hay bị áp lực thông qua hối lộ và/hoặc bị ép buộc trong quan hệ công việc từ các nhân viên khác;
 • Liksin không khuyến khích nhân viên có quan hệ riêng tư với nhà cung cấp hiện tại hoặc tiềm năng của Liksin mà từ người nhân viên này có khả năng quyết định hoặc ảnh hưởng đến các quyết định liên quan đến các giao dịch của nhà cung cấp này.
 • Liksin không khuyến khích nhân viên làm công việc khác ngoài Liksin mà công việc đó làm ảnh hưởng, tác động không tốt đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ của nhân viên đối với Liksin.
 • Nhân viên và những người liên quan tiến hành một hoạt động hay công việc kinh doanh cạnh tranh trực tiếp hoặc gián tiếp với Liksin;
 • Những người liên quan có quyền lợi tài chính trực tiếp hoặc gián tiếp trong công việc kinh doanh của bất kỳ nhà cung cấp, doanh nghiệp cạnh tranh hoặc khách hàng nào của Liksin;
 • Khi được bố trí vào vị trí trọng yếu từ chức danh phó giám đốc trở lên hoặc nhân viên mua hàng, nhân viên bán hàng, . . . thì nhân viên có trách nhiệm thông tin về mối quan hệ của những người liên quan trong Liksin với người phụ trách Nhân sự.
 • ….

Những tình huống xung đột quyền lợi không phải lúc nào cũng dễ nhận biết, nếu thấy bản thân hay nhân viên khác ở trong tình trạng xung đột quyền lợi, nhân viên có nhiệm vụ báo cáo cho người quản lý trực tiếp, hoặc người phụ trách Nhân sự, hoặc thủ trưởng đơn vị. Người được báo cáo phải xác định có xung đột hay không và có biện pháp kịp thời.

III. BẢO VỆ TÀI SẢN LIKSIN

 • An toàn tại nơi làm việc là yêu cầu trước tiên.
 • Bảo vệ tài sản của Liksin tránh gây mất mát, lãng phí là trách nhiệm của mỗi nhân viên.
 • Sử dụng tài sản của Liksin đúng mục đích và tuyệt đối không sử dụng cho mục đích cá nhân.

IV. BẢO MẬT THÔNG TIN

 • Tuyệt đối bảo mật thông tin của bạn hàng, đối tác và của Liksin. Mọi người chỉ đưa thông tin khi được phép.
 • Tuân thủ các qui định về phân quyền truy cập dữ liệu, tài liệu và hồ sơ lưu trữ.
 • Nhân viên không được sao chép thông tin của Liksin hoặc của bạn hàng nếu không được sự đồng ý của người quản lý trực tiếp. Không được can thiệp vào dữ liệu dưới các hình thức nếu chưa có sự đồng ý của người có thẩm quyền.
 • Nhân viên phải trả lại toàn bộ các thông tin đang nắm giữ và không được sử dụng các thông tin khi không còn làm việc cho Liksin.
 

CHƯƠNG III - ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN

 • Nhân viên đọc, hiểu rõ các quy định đã nêu trên đây và nghiêm túc thực hiện.
 • Mọi nhân viên nếu vi phạm các quy định trên đây sẽ chịu các hình thức kỷ luật từ cảnh cáo đến buộc thôi việc, hoặc truy tố trước pháp luật tùy theo mức độ vi phạm đồng thời có trách nhiệm đền bù thiệt hại do vi phạm đó gây ra.
 • Mọi nhân viên phát hiện sai phạm, đều có nghĩa vụ báo cáo đến người quản lý trực tiếp hoặc người phụ trách nhân sự.
 • Mọi vi phạm của nhân viên do các tổ chức, cá nhân bên ngoài Liksin phát hiện, sẽ được nghiêm túc xử lý và có thông báo chính thức bằng văn bản kết quả xử lý tới người phát hiện.
 • Người chịu trách nhiệm xử lý quà tặng và báo cáo hàng năm là người phụ trách Nhân sự.
 • Quy định này gồm 03 chương và có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng quản trị Liksin ký ban hành.
 • Giám Đốc đơn vị và người phụ trách nhân sự có trách nhiệm xem xét việc thực hiện và đề xuất những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung để Hội đồng quản trị Liksin quyết định.