Mục tiêu chất lượng

Xí nghiệp Bao bì Liksin thỏa mãn bạn hàng theo 5 mục tiêu chính:

  •     Chất lượng ổn định, an toàn, phù hợp luật đinh.
  •     Giao hàng đúng hạn
  •     Dịch vụ hoàn thiện
  •     Cải tiến thường xuyên
  •     Cạnh tranh hiệu quả