Thông báo : Về cung cấp Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc năm 2024

THÔNG BÁO
Về
cung cấp Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc năm 2024

Kính gửi: Các Công ty dịch vụ bảo hiểm

            Tổng Công ty Công Nghiệp – In – Bao Bì Liksin – TNHH Một thành viên (Tổng Công ty Liksin), địa chỉ 159 Kinh Dương Vương, P.12, Quận 6, TP.HCM có nhu cầu bảo hiểm tài sản năm 2024 với các nội dung như sau:

            1. Nội dung bảo hiểm: Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của Tổng Công ty Liksin năm 2024.

            2. Thời hạn bảo hiểm: Từ 01/08/2024 đến 31/07/2025.

           3. Thông tin về tài sản:

  • Tổng giá trị tài sản bảo hiểm ước tính năm 2024: 870 tỷ đồng.

(Trong đó giá trị tài sản cố định: 610 tỷ đồng; vật tư hàng hóa: 260 tỷ đồng)

             Tổng Công ty Liksin kính mời Quý công ty bảo hiểm có nhu cầu tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ bảo hiểm vui lòng gửi thư chào giá về Tổng công ty Liksin chậm nhất ngày 15 tháng 03 năm 2024 (159 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh).

Đính kèm  Bảng Tổng hợp số liệu.

Trân trọng.

TỔNG GIÁM ĐỐC                                                      

 

 

 

Tập tin đính kèm

70-LIKSIN-VP_20240312050419.pdf