TỔNG CÔNG TY LIKSIN: THÔNG BÁO MỜI THẦU: "MUA BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC TÀI SẢN TCT NĂM 2024"

Bên mời thầu (Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin TNHH Một Thành Viên) thông báo mời thầu:

 • Gói thầu: Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tài sản TCT năm 2024
 • Số TBMT: IB2400133636
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng
 • Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi
 • Địa điểm phát hành e-HSMT
 • Website: https://muasamcong.mpi.gov.vn
 • Địa điểm nhận e-HSDT
 • Website: https://muasamcong.mpi.gov.vn
 • Thời điểm đóng thầu: 13:00 02/07/2024
 • Thời điểm mở thầu: 13:05 02/07/2024