TỔNG CÔNG TY LIKSIN: THÔNG BÁO MỜI THẦU: "NHỰA KẾT DÍNH"

Bên mời thầu (Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin TNHH Một Thành Viên) thông báo mời thầu:

 • Gói thầu: Nhựa kết dính (anhydride-modified linear low-density polyethylene (LLDPE), High Adhesion to Polyamides (PAs) as well as EVOH resin)
 • Số TBMT: IB2400218435
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng
 • Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế
 • Địa điểm phát hành e-HSMT
 • Địa điểm nhận e-HSDT
  • Văn phòng Tổng Công ty Liksin - số: 159 Kinh Dương Vương, Phường 12, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh
 • Địa điểm mở thầu: 
  • Văn phòng Tổng Công ty Liksin - số: 159 Kinh Dương Vương, Phường 12, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh
 • Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 29/07/2024
 • Thời điểm mở thầu: 10:05 ngày 29/07/2024