Tổng công ty Liksin: Thông báo mời thầu "Nhựa Pa 6.66"

Bên mời thầu (Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin TNHH Một Thành Viên) thông báo mời thầu:

     • Gói thầu: Nhựa Pa 6.66
     • Số TBMT: IB2400010831
     • Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng
     • Nguồn vốn: Nguồn Chi phí sản xuất kinh doanh
     • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế
     • Địa điểm phát hành e-HSMT
     • Văn phòng Tổng Công ty Liksin:  Số159 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
     • Địa điểm nhận e-HSDT
     • Văn phòng Tổng Công ty Liksin: Số159 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
     • Phát hành hồ sơ: Từ ngày 18/01/2024 đến 27/02/2024
     • Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 27/02/2024
     • Thời điểm mở thầu: 09:05 ngày 27/02/2024