Tổng Công ty Liksin: Hoàn tất hội nghị người lao động cấp đơn vị trực thuộc Tổng Công ty

Tổng Công ty Liksin: Hoàn tất hội nghị người lao động cấp đơn vị trực thuộc Tổng Công ty

Lãnh đạo Tổng Công ty và đơn vị trao “Huy hiệu vàng Liksin” tại Xí nghiệp In Bao bì Giấy Liksin
Lãnh đạo Tổng Công ty và đơn vị trao “Huy hiệu vàng Liksin” tại Xí nghiệp In Bao bì Giấy Liksin

 

(Thanhuytphcm.vn) - Từ ngày 7/3 đến 18/3/2022, tất cả các đơn vị, phòng ban trực thuộc Công ty mẹ Tổng Công ty Liksin tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 tiến tới Hội nghị người lao động năm 2022 toàn Công ty mẹ (còn gọi là Đại hội Liksin) vào ngày 24/3/2022.

Hội nghị người lao động các đơn vị, phòng ban đã tập trung đánh giá, thảo luận tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; kế hoạch sản xuất kinh doanh và các giải pháp thực hiện năm 2022; những nội dung liên quan đến việc làm, môi trường làm việc; kết quả thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy định, quy chế của Tổng Công ty; xem xét sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể. Công tác tổ chức hội nghị luôn bảo đảm an toàn, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định; phát huy dân chủ, công khai, minh bạch.

Tham dự và phát biểu tại Hội nghị người lao động năm 2022 của Xí nghiệp In Bao bì Giấy Liksin, đồng chí Trần Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty nhấn mạnh các vấn đế về chế độ, chính sách cho người lao động, lãnh đạo Tổng Công ty sẽ trao đổi, tìm ra những giải pháp phù hợp để đảm bảo những quyền lợi hợp lý của người lao động; tăng cường tuân thủ thỏa ước lao động tập thể; tăng năng suất lao động để tăng thu nhập cho người lao động.

Tại Hội nghị người lao động năm 2022 của các đơn vị cũng đã tiến hành trao khen thưởng danh hiệu thi đua năm 2021 cho 87 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua và 541 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; trao 60 “Huy hiệu vàng Liksin” 10 năm và  8 “Huy hiệu vàng Liksin” 20 năm.

Được biết, theo Quy chế khen thưởng của Tổng Công ty Liksin, nhằm tạo sự gắn bó của người lao động với Liskin và khích lệ người lao động làm việc lâu dài tại Liskin, xây dựng lòng tự hào của cán bộ, người lao động có thời gian đóng góp lâu dài cho Liksin; Tổng Công ty xét tặng cho cán bộ, người lao động làm việc tại Liksin đủ 10 năm không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên (lấy mốc từ 24/3/1995), cứ mỗi 10 năm thì được tặng 1 “Huy hiệu vàng Liksin”. “Huy hiệu vàng Liksin” được làm bằng 2 chỉ vàng 18 kara.

Minh Thông