SAPHARCO ký kết giao ước thi đua khối năm 2023

 

SAPHARCO ký kết giao ước thi đua khối năm 2023

 

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 18/4, tại Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn đã diễn ra hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023 của Khối thi đua 13 thuộc UBND TPHCM gồm các đơn vị: Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (SAPHARCO) - Khối trưởng; Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố (HFIC); Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC); Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin - TNHH MTV; Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (VINAMILK); Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC).

Tại hội nghị, Bí thư Đoàn thanh niên, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Nhân sự Công ty Dược Sài Gòn Phan Võ Tuyết Vân trình bày dự thảo Quy chế hoạt động; nội dung ký kết giao ước thi đua; kế hoạch hoạt động và tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2023 của Khối thi đua 13 và được đại diện các đơn vị đã thảo luận, cơ bản nhất trí thông qua; đồng thời, bổ sung thêm một số nội dung để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xây dựng Khối thi đua 13 ngày càng vững mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn Nguyễn Ngọc Vũ, Khối trưởng Khối thi đua 13, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đơn vị và hoan nghênh những ý kiến góp ý tích cực cho sự phát triển chung của Khối; đồng thời, đề nghị các đơn vị trong Khối tiếp tục căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh năm 2023 tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị theo chủ đề “Doanh nghiệp vững mạnh - Thành phố phát triển” giai đoạn 2022 - 2027; tập trung thực hiện tốt các nội dung trọng tâm trong thời gian tới như: thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 12/8/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”…
 

   Đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

 

 

 

 

 

 

 

       Cùng đó, tổ chức triển khai và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước năm 2023 gắn với chủ đề năm “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của Thành phố; tuyên truyền và vận động cán bộ, nhân viên và người lao động chủ động hưởng ứng, nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua thiết thực, đổi mới, sáng tạo trong sản xuất - kinh doanh; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thi đua khen thưởng, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp…

Mỹ Huyền