Tổng Công ty Công nghiệp In - Bao bì Liksin: Luôn ở hàng đầu trong lĩnh vực in - bao bì

Nhiệm kỳ qua, trước tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. toàn Đảng bộ đã đoàn kết, tận dụng cơ hội duy trì sự ổn định, tập trung thực hiện chương trình phát triển doanh nghiệp gắn với quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần II đề ra. Trong nhiệm kỳ, doanh thu đạt 34.252,7 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là 2.192,7 tỷ đồng; nộp ngân sách 3.047,4 tỷ đồng. Trong đó, Công ty mẹ cơ bản đạt chỉ tiêu kế hoạch UBND TPHCM giao hàng năm: doanh thu 5.007 tỷ đồng (tăng trưởng bình quân 8,9%); nộp ngân sách 481,2 tỷ đồng (tăng trưởng bình quân 20%); thu nhập bình quân người lao động năm 2014 là 8,02 triệu đồng/người/tháng (tăng trưởng bình quân 5,5%)… Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2012 – 2015 của Tổng Công ty diễn ra đúng tiến độ: đang tiến hành thoái 100% vốn nhà nước tại 13 doanh nghiệp ngoài ngành kinh doanh chính và 2 doanh nghiệp in - bao bì; giảm tỷ lệ sở hữu tại 8 doanh nghiệp in - bao bì xuống 36% (sẽ hoàn tất vào cuối năm 2015); xây dựng kế hoạch cổ phần hóa công ty mẹ (dự kiến hoàn tất vào đầu năm 2017 trên tinh thần vốn nhà nước còn 26%).

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ luôn quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, nhất là sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Về việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Tổng Công ty đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở triển khai đảng viên đăng ký thực hiện chủ đề hàng năm, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, các phong trào sáng kiến cải tiến theo hướng hình thành các chuỗi sáng kiến “cần, kiệm, liêm, chính”. Qua 5 năm, toàn đảng bộ có 7.197 sáng kiến cải tiến với giá trị làm lợi trên 105,79 tỷ đồng, có 61 tập thể, 230 cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo Bác được đảng ủy Tổng công ty tuyên dương khen thưởng, đã kết nạp 200 đảng viên mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Thế Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM biểu dương những thành quả của Đảng bộ Tổng Công ty Liksin đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Trần Thế Lưu đề nghị Đảng bộ Tổng Công ty cần nắm bắt cơ hội trong quá trình hội nhập quốc tế khi Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), đẩy mạnh nâng cao chất lượng cung ứng sản phẩm, dịch vụ và đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tối ưu hóa lợi nhuận để đầu tư nâng cao năng lực quản lý kỹ thuật, từng bước hiện đại ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực. Đặc biệt, cần tăng cường chăm lo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về mọi mặt, xác định “xây dựng Đảng là then chốt, nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh là trọng tâm”; tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ sở đảng, các đoàn thể; chú trọng bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động; động viên người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; quan tâm bồi dưỡng kết nạp Đảng ở lực lượng đoàn viên thanh niên, nhất là công nhân trực tiếp sản xuất.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 14 thành viên và Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí. Đồng chí Đặng Ngọc Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp In - Bao bì Liksin nhiệm kỳ 2010 – 2015, tái đắc cử Bí thư Đảng ủyTổng Công ty nhiệm kỳ mới. Đại hội bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

.Đại hội đã nhất trí thông qua nghị quyết với mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ mới: Xây dựng Đảng bộ Tổng Công ty thật sự trong sạch vững mạnh; xây dựng Tổng Công ty phát triển bền vững, thực hiện tầm nhìn “Liksin luôn ở hàng đầu trong lĩnh vực in - bao bì”.

Thanh Giang